پروبیوتیک ها
0098-11-32333226
Export@broilerbreederiran.com

پروبیوتیک تکت پودری

قیمت واحد 60000تومان
تخفیف 68000تومان 8000تومان
مشخصات تماس جهت سفارش مستقیم
شعبه مرکزی:بابل
  • دفتر مرکزی : 32333246-011
  • تماس مدیریت: 2614957-0912
  • مهندس علــــی اصغـــری
  • فکس:32333226-011
​شعبه 2:کرج
  • تلفن تماس:34825134-026
  • موبایل: 4637336-0912  
  • جعـفر اصغــری
                         Broiler Breeder Iran

 
 

پروبیتیک تکت 
پروبیوتیک
پروبیوتیک
5/5 0 0 0
محصولات مرتبط
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید